La connexió entre els nivells de iode i la depressió (cat/esp)

La depressió és una malaltia que pot aparèixer per factors genètics, ambientals o dietètics. L’Organització Mundial de la Salut creu que el 2030 aquest trastorn depressiu major posarà contra les cordes a tots els Sistemes Sanitaris globalment. Des de fa temps existeixen estudis científics que han avaluat la relació entre carències dietètiques i la depressió.

El iode és un mineral clau en la síntesi de les hormones tiroidals, també participa en l’estabilitat de certes reaccions químiques del sistema nerviós i se sap que les hormones tiroidals poden regular la funció nerviosa de certes malalties neuropsiquiàtriques.

L’estudi que us proposo avui ha avaluat la relació entre l’eliminació de iode per l’orina i la depressió. La concentració de iode en l’orina és l’indicador més fiable per valorar l’estatus d’aquest micronutrient a escala poblacional. Major concentració de iode en l’orina equival a menor reserves de iode en el nostre cos, per tant un possible dèficit nutricional. Per dur a terme l’estudi s’ha emprat a 8935 participants del sistema d’informació nord-americà NHANES que complien amb els requisits de l’estudi; gairebé 50% dones i 50% homes, majors de 20 anys, no lactants ni embarassades. Dels resultats de l’estudi se’n desprèn que el 9,26% dels participants patien depressió i el perfil estadísticament significatiu per patir símptomes depressius són persones entre 40-59 anys o ser dona o ser una persona obesa o ser fumador/-a o ser bevedor/-a d’alcohol o viure sol/-a o patir hipertensió o patir Diabetes Mellitus o haver patit un d’accident cerebrovascular. Els participants amb símptomes depressius tenien una concentració de iode en orina major que les persones que no presentaven símptomes depressius.

Vistos els resultats, els autors de l’estudi hipotetitzen que “…la raó més probable és que la deficiència de iode pot causar hipotiroïdisme, que perjudica la normal neurogènesi i redueix el nombre de nous neuroblasts i neurones immadures fet que condueix a trastorns de l’estat d’ànim”.

Recomanació: per arribar a uns nivells òptims de iode menja diàriament una petita quantitat (1 cullerada de te) d’algues, per exemple afegint-les a una amanida. Aquesta recomanació no és vàlida per aquelles persones que pateixin hipertiroïdisme o hipotiroïdisme autoimmune.

BIBLIOGRAFIA:

—> doi.org: 10.3390/nu14194165

ESP.- La conexión entre los niveles de yodo y la depresión

La depresión es una enfermedad que puede aparecer por factores genéticos, ambientales o dietéticos. La Organización Mundial de la Salud cree que en 2030 este trastorno mayor depresivo pondrá globalmente contra las cuerdas a todos los Sistemas Sanitarios. Desde hace tiempo, existen estudios científicos que han evaluado la relación entre carencias dietéticas y la depresión. El yodo es un mineral clave en la síntesis de las hormonas tiroideas, también participa en la estabilidad de ciertas reacciones químicas del sistema nervioso y se sabe que las hormonas tiroideas pueden regular la función nerviosa de ciertas enfermedades neuropsiquiátricas.

El estudio que propongo hoy ha evaluado la relación entre la eliminación de yodo por la orina y la depresión. La concentración de yodo en la orina es el indicador más fiable para valorar el estatus de este micronutriente a escala poblacional. Mayor concentración de yodo en la orina equivale a menor reserva de yodo en nuestro cuerpo. Para llevar a cabo el estudio se ha empleado a 8935 participantes del sistema de información norteamericano NHANES que cumplían con los requisitos del estudio; casi 50% mujeres y 50% varones, mayores de 20 años, no lactantes ni embarazadas.

De los resultados del estudio se desprende que el 9,26% de los participantes sufrían depresión y el perfil estadísticamente significativo para poder sufrir síntomas depresivos son personas entre 40-59 años o ser mujer o ser una persona obesa o ser fumador/- a, o ser bebedor/a de alcohol, o vivir solo/a o sufrir hipertensión o sufrir Diabetes Mellitus o haber sufrido uno accidente cerebrovascular. Los participantes con síntomas depresivos tenían una concentración de yodo en orina mayor que las personas que no presentaban síntomas depresivos.

Vistos los resultados, los autores del estudio hipotetizan que “…la razón más probable es que la deficiencia de yodo puede causar hipotiroidismo, que perjudica la normal neurogénesis y reduce el número de nuevos neuroblastos y neuronas inmaduras hecho que conduce a trastornos del estado de ánimo”.

Recomendación: para llegar a unos niveles óptimos de yodo come a diario una pequeña cantidad (1 cucharada de té) de algas, por ejemplo añadiéndolas a una ensalada. Esta recomendación no es válida para aquellas personas que sufran hipertiroidismo o hipotiroidismo autoinmune.
Anuncio publicitario