Idoneïtat del ioga pel tractament de la depressió i ansietat perinatal (cat/esp)

Al voltant del 12% de dones embarassades pateixen depressió arreu del món. La depressió perinatal és un trastorn depressiu major que pot manifestar-se des del començament de l’embaràs fins 4 setmanes després d’haver donat a llum. Els símptomes associats són un declivi de la memòria a curt termini, atenció i raonament. Les pacients també poden manifestar irritabilitat i trastorns del son i en casos extrems al·lucinacions o tendències suïcides. Els canvis físics i alteracions hormonals que experimenten les dones embarassades juntament amb la incògnita del transcurs i resultat de l’embaràs podrien ser els factors claus que poden propiciar a la depressió i ansietat. Depressió durant l’embaràs és sinònim de retard en el creixement intrauterí, part prematur o baix pes en néixer. En paral·lel, patir depressió perinatal pot promoure l’aparició de diabetis gestacional o hipertensió gestacional en la mare. A més, pot afectar negativament el desenvolupament emocional i conductual del nou nat. En la majoria dels casos, depressió i ansietat perinatal van lligades de la mà.

El ioga és una activitat física acceptada arreu del món que combina les postures o asanes, la respiració i la meditació pel foment de la salut i consciència corporal. Els beneficis en humans de la pràctica regular de ioga han estat validats àmpliament per la literatura científica. Els efectes terapèutics beneficiosos d’aquesta pràctica poden observar-se, entre d’altres, en la gestió de la depressió i nivells estrès i ansietat. La pràctica de qualsevol activitat física promou en major o menor mesura l’alliberament d’endorfines i, per tant, la possibilitat de regular les emocions, però el ioga va més enllà; el moviment i relaxació de músculs i teixits tous, emfatitzant la respiració amb la correcció de la postura fan del ioga una activitat idònia per a embarassades davant altres tipus d’activitat física.

Avui us presento 3 metaanàlisis dutes a terme aquest 2022 amb la mateixa temàtica: com la pràctica del ioga durant l’embaràs pot ser beneficiós en la gestió de la depressió i ansietat derivades d’aquest estat fisiològic. Tenint en compte la gran disparitat pel que fa a la freqüència, intensitat, duració o tipus de ioga emprat en els estudis inclosos en les tres metaanàlisis, els resultats deixen tot molt clar: la pràctica de ioga adaptat al període perinatal és segur i és un tractament no farmacològic efectiu en la reducció de la depressió i ansietat. Els autors de les tres metaanàlisis recalquen, però que qualsevol embarassada amb depressió ha de buscar ajuda professional i discutir amb el seu psicòleg/psiquiatre la idoneïtat de practicar ioga durant aquest període vital.

BIBLIOGRAFIA

Wan G et al. Yoga’s therapeutic effect on perinatal depression: a systematic review and meta-analysis. Psychiatria Danubina. 2022;34:195-204. https://doi.org/10.24869/psyd.2022.195

Lin I-H et al. Efficacy of prenatal yoga in the treatment of depression and anxiety during pregnancy: a systematic review and meta-analysis. Int. J. Environ. Res. PublicHealth. 2022;19:5368.
https://doi.org/10.3390/ijerph19095368

Corrigan L et al. The characteristics and effectiveness of pregnancy yoga interventions: a systematic review and meta-analysis. BMC Pregnancy Childbirth. 2022; 22:250. https://doi.org/10.1186/s12884-022-04474-9

ESP.- Idoneidad del yoga para el tratamiento de la depresión y ansiedad perinatal

Alrededor del 12% de mujeres embarazadas sufren depresión en todo el mundo. La depresión perinatal es un trastorno depresivo mayor que puede manifestarse desde el inicio del embarazo hasta 4 semanas después de haber dado a luz. Los síntomas asociados son un declive de la memoria a corto plazo, atención y razonamiento. Las pacientes también pueden manifestar irritabilidad y trastornos del sueño y en casos extremos alucinaciones o tendencias suicidas. Los cambios físicos y alteraciones hormonales que experimentan las mujeres embarazadas junto a la incógnita del transcurso y resultado del embarazo podrían ser los factores claves que pueden propiciar la depresión o ansiedad. Depresión durante el embarazo es sinónimo de retraso en el crecimiento intrauterino, parto prematuro o bajo peso al nacer. En paralelo, sufrir depresión perinatal puede promover la aparición de diabetes gestacional o hipertensión gestacional en la madre. Además, puede afectar negativamente al desarrollo emocional y conductual del recién nacido. En la mayoría de los casos, depresión y ansiedad perinatal van atadas de la mano.

El yoga es una actividad física aceptada en todo el mundo que combina las posturas o asanas, la respiración y la meditación para el fomento de la salud y conciencia corporal. Los beneficios en humanos de la práctica regular de yoga han sido ampliamente validados por la literatura científica. Los efectos terapéuticos beneficiosos de esta práctica pueden observarse, entre otros, en la gestión de la depresión y niveles estrés y ansiedad. La práctica de cualquier actividad física promueve en mayor o menor medida la liberación de endorfinas y, por tanto, la posibilidad de regular las emociones, pero el yoga va más allá; el movimiento y relajación de músculos y tejidos blandos, enfatizando la respiración con la corrección de la postura hacen del yoga una actividad idónea para embarazadas frente a otros tipos de actividad física.


Hoy os presento 3 metaanálisis llevados a cabo este 2022 con la misma temática: cómo la práctica del yoga durante el embarazo puede ser beneficioso en la gestión de la depresión y ansiedad derivadas de este estado fisiológico. Teniendo en cuenta la gran disparidad en cuanto a la frecuencia, intensidad, duración o tipo de yoga empleado en los estudios incluidos en los tres metaanálisis, los resultados dejan todo muy claro: la práctica de yoga adaptado al período perinatal es seguro y es un tratamiento no farmacológico efectivo en la reducción de la depresión y ansiedad. Los autores de los tres metaanálisis recalcan, pero que cualquier embarazada con depresión debe buscar ayuda profesional y discutir con su psicólogo/psiquiatra la idoneidad de practicar yoga durante este período vital.

BIBLIOGRAFIA

Wan G et al. Yoga’s therapeutic effect on perinatal depression: a systematic review and meta-analysis. Psychiatria Danubina. 2022;34:195-204. https://doi.org/10.24869/psyd.2022.195

Lin I-H et al. Efficacy of prenatal yoga in the treatment of depression and anxiety during pregnancy: a systematic review and meta-analysis. Int. J. Environ. Res. PublicHealth. 2022;19:5368.
https://doi.org/10.3390/ijerph19095368

Corrigan L et al. The characteristics and effectiveness of pregnancy yoga interventions: a systematic review and meta-analysis. BMC Pregnancy Childbirth. 2022; 22:250. https://doi.org/10.1186/s12884-022-04474-9
Anuncio publicitario